Терапевтичне відділення (денний стаціонар)

Денний стаціонар на 20 ліжок соматичного профілю є структурним підрозділом поліклініки КНП “МЛ № 1” ХМР, який знаходиться за адресою м. Харків вул. Привокзальна, 13.

Денний стаціонар терапівтичного відділення організований з метою забезпечення стаціонарною допомогою контингенту залізничного населення, а також населення теріторіально прикрепленного до лікарні, які не потребують цілодобового медичного нагляду.

Основна задача відділення – забеспечення лікувально-діагностичної допомоги прикрепленному населенню,населенню залізничного транспорту з соматичними захворюваннями: терапевтичного, неврологичного, ендокринологичного, кардіологичного, гастроентерологічного профілю. Госпіталізація хворих здійснюється згідно загальних показань для лікуівання в денному стаціонарі.

У своїй діяльності медичний персонал денного стаціонару керується Положенням про денний стаціонар поліклініки, статутом ЛПЗ, наказами і вказівками головного лікаря лікарні, вищіх органів управління, а також посадовими інструкціями.

Керує відділенням заступник з полікліничного розділу робіт, який в своїй діяльності керується функціонально-посадовою інструкцією і статутом про лікарню.

Прийом хворих ведуть:

Завідуючий терапевтичним відділенням денного стаціонару лікар-терапевт першої категорії

Падалка О.Я.

Основні функції відділення:

1. Надання висококваліфікованої, спеціалізованої, лікувально-профілактичної допомоги прикреплому населеню,населенню залізничного транспорту.

2. Вдосконалення диспансеризації шляхом розширення обсягів лікувально-оздоровчих заходів і підвищення якості активних методів лікування;

3. Запровадження в практику роботи сучасних методів профілактики, діагностики і лікування хворих на основі досягнень медичної науки та передового досвіду діяльності МЛ № 1 на заліничному транспорті та інших провідних лякарняних закладів

4. Зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності працюючих;

5. Забезпечення стаціонарною допомогою осіб, які з різних соціально-побутових умов не можуть бути госпіталізовані до лікарні стаціонарного профілю.

6. Забезпечення якісного лікування прикрепленого населення, застрахованих прцівників та пенсіонерів залізничного транспорту. Ведення відповідної медичної документації.

7. Забезпечення хворих, що не потребують цілодобового медичного нагляду, висококваліфікованою стаціонарною допомогою в амбулаторних умовах.

8. Спадкоємність в обстеженні і лікуванні хворих між ДСП, лікарнєю та стаціонаром вдома.

9. Систематичне освоєння і впровадження в практику нових, ефективних методів роботи.

10. Широке використання у комплексному лікуванні фізіотерапії, псіхотерапії, ЛФК та інших методів реабілітації

11. Участь у проведенні планових лікувально-оздоровчих заходів диспансерних хворих, що мають потребу в систематичному оздоровленні та дінамічному нагляді.

12. Експертизу тимчасової непрацездатності хворим, що знаходяться на лікуванні в ДСП, висновків про переведення на іншу роботу за станом здоров’я.

13. Аналіз основних показників діяльності відділення є оцінка стандартів якості відповідно до затвердження моделей кінцевих результатів.

14. Підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу з питань медичної допомоги хворим із захворюванням соматичного профілю ,атестація лікарів і середніх медпрацівників.

15. Дотримання правил і вимог санітарно –гігієничного,охоронного режиму і протиепідемічного режиму,виконання дезінфекційних заходів відповідно до діючих наказів,інструкцій і розпоряджень вищих органів управління.

16. Спадкоємність у роботі і взаємозв язок з дільничними терапевтами.

17. Пропаганда необхідних санітарно-медичних навиків хворим,що знаходяться на лікуванні у відділенні,по профілактиці захворювань соматичного профілю.

18. У денному стаціонарі надаеться допомога відвідувачам поліклініки та контролюється її проведення.

19. Ведення первинної облікової документації відповідно до діючих наказів МОЗ України, затверженними інструктивними вказівками.

20. Дотримання правил внутрішнього разпорядку КНП “МЛ № 1” ХМР

Порядок відбіру хворих на госпіталізацію , прийому і виписки

1. У відділення госпіталізіруються хворі з соматиними захворюванями ( терапевтичного, неврологічного, ендокрінологичного, кардіологічного і гастроентерологічного профілю).
Госпіталізація хворих здійснюється згідно загальних показань для лікування в денному стаціонарі поліклініки.

2. Відповідно до затверджених посадових інструкцій відбір хворих на госпіталізацію здійснюється лікарем денного стаціонару.

3. До денного стаціонару хворі госпіталізуються за направленням лікарів поліклініки. Пацієнт при собі повинен мати:

 • направлення на госпіталізацію з вирішеним питанням про непрацездатність;
 • амбулаторну картку;
 • для застрахованих – посвідчення застрахованої особи;
 • клінічний аналіз крові, сечі, калу;
 • досліження крові на РМП;
 • ЕКГ;
 • Флюорографія органів грудної клітки;
 • Спеціальні дослідження.

Перелік діагностичних досліджень які проводяться у відділенні лікарні

1. ЕКГ
2. УЗД
3. Рентгенообстеження
4. Реовазографія
5. Б/х аналіз крові
6. Клінічний аналіз крові та сечі
7. Бактеріологічні дослідження ( кала, сечі, крові, мокротиння)
8. Фіброгастроскопія
9. Спеціальні дослідження які проводяться МЛ № 1 на залізничному транспорті.

Показання для госпіталізації хворих в терапевтичне відділення денного стаціонару

 • пневмонії
 • хронічні та гострі бронхіти
 • гіпертонічна хвороба
 • вегетосудинна дістонія
 • хронічна ішемічна хвороба сердця
 • хронічні гастрити, виразка дванадцятипалої кишки без ускладнень
 • цукровий діабет
 • захворювання хребта та інші захворювання кістково-м’язової системи
 • хронічні та гострі захворювання нирок, печінки.

Маніпуляції, які проводяться в денному стаціонарі терапевтичного профілю:

1. Внутришньо венні струйні, внутришньовенні крапельні інфузії

2. Внутришньом язові інфузії, підкожні інфузії лікарських препараті

3. У відділенні проводиться масаж, медперсонал володіє технікою зняття ЕКГ, ЛФК