ЛОР відділення

тел. 729-35-75

Денний стаціонар на 10 ліжок Лор профілю є структурним підрозділом поліклініки КНП “ГБ № 1” ХГС, який заходиться за адресою м Харків вул. Привокзальна 13.

Основна задача відділення – забеспечення лікувально-діагностичної допомоги прикріпленного населення ,та населенню залізничного транспорту з лор захворюванням (гострі та хронічні синусити, вазоматорні ринити, гострі та хронічні фарингити, перетонзилярні абсцеси, гострі та хронічні ларингити,ларинготрахеїти,абсцес та мікоз зовнішнього вуха, гострі та хронічні отити середнього вуха,нейросенсорна втрата слуха). Госпіталізація хворих здійснюється згідно загальних показань для лікування в денному стаціонарі ЛОР відділення.

У своїй діяльності медичний персонал ЛОР відділення керується Положенням про денний стаціонар хірургичного профілю , статутом ЛПЗ, наказами и вказівками головного лікаря лікарні, вищіх органів управління, а також посадовими інструкціями.

Керує відділенням заступник з полікліничного розділу робіт, який в своїй діяльності керується функціонально-посадовою інструкцією і статутом про лікарню.

Прийом хворих веде лікар отоляринголог денного стаціонару хірургичного профілю вищої категорії Бурцева В.Г.

Основні функції відділення

1. Надання висококваліфікованої, спеціалізованої, лікувально-профілактичної допомоги прикрепленному населеню, населенню залізничного транспорту.

2. Вдосконалення диспансеризації шляхом розширення обсягів лікувально-оздоровчих заходів і підвищення якості активних методів лікування;

3. Запровадження в практику роботи сучасних методів профілактики, діагностики і лікування хворих на основі досягнень медичної науки та передового досвіду діяльності ХКЛ №1 на
заліничному транспорті та інших провідних лякарняних закладів

4. Зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності працюючих;

5. Забезпечення стаціонарною допомогою осіб, які з різних соціально-побутових умов не можуть бути госпіталізовані до лікарні профілю.

6. Забезпечення якісного лікування прикрепленого населення, застрахованих працівників та пенсіонерів залізничного транспорту. Ведення відповідної медичної документації.

7. Забезпечення хворих що не потребують цілодобового медичного нагляду, висококваліфікованою стаціонарною допомогою в амбулаторних умовах.

8. Спадкоємність в обстеженні і лікуванні хворих між ДСП, лікарнєю та стаціонаром вдома.

9. Систематичне освоєння і впровадження в практику нових, ефективних методів роботи.

10. Широке використання у комплексному лікуванні фізіотерапії та інши методів реабілітації

11. Участь у проведенні планових лікувально-оздоровчих заходів диспансерних хвори, що мають потребу в систематичному оздоровленні та дінамічному нагляді.

12. Експертизу тимчасової непрацездатності хворим, що знаходяться на лікуванні в ДСП, висновків про переведення на іншу роботу за станом здоров’я.

13. Аналіз основних показників діяльності відділення є оцінка стандартів якості відповідно до затвердження моделей кінцевих результатів.

14. Підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу з питань медичної допомоги хворим із ЛОР захворюваннями, атестація лікарів і середніх медпрацівників.

15. Дотримання правил і вимог санітарно–гігієничного,охоронного режиму і протиепідемічного режиму, виконання дезінфекційних заходів відповідно до діючих наказів,інструкцій і
розпоряджень вищих органів управління.

16. Пропаганда необхідних санітарно-медичних навиків хворим,що знаходяться на лікуванні у відділенні,по профілактиці ЛОР захворювань.

17. У денному стаціонарі надаеться допомога відвідувачам поліклініки та контролюється її проведення.

18. Ведення первинної облікової документації відповідно до діючих наказів МОЗ України, затверженними інструктивними вказівками.

19. Дотримання правил внутрішнього разпорядку КЗОЗ ХМЛ №1

Порядок відбіру хворих на госпіталізацію, прийому і виписки.

1. У відділення госпіталізіруються хворі з ЛОР захворюванями (гострі та хронічні синусити,вазоматорні ринити, ,гострі та хронічні фарингити,перетонзилярні абсцеси,гострі та
хронічні ларингити,ларинготрахеїти,абсцес та мікоз зовнішнього вуха,госрі та хронічні отити середнього вуха,нейросенсорна втрата слуха). Госпіталізація хворих здійснюється згідно загальних показань для лікування в денному стаціонарі поліклініки.

2. Відповідно до затверджених посадових інструкцій відбір хворих на госпіталізацію здійснюється лікарем ЛОР відділення.

3. До відділення хворі госпіталізуються за направленням ЛОР лікаря поліклініки. Пацієнт присобі повинен мати:

 • направлення на госпіталізацію з вирішеним питанням про непрацездатність;
 • амбулаторну картку;
 • для застахованих – посвідчення застрахованої особи;
 • клінічний аналіз крові, сечі, калу;
 • досліження крові на РМП;
 • флюорографія органів грудної клітки;
 • Спеціальні дослідження.

Перелік діагностичних досліджень які проводяться у відділенні лікарні

 1. УЗД
 2. Аудіометрия
 3. Рентгенообстеження
 4. Б/х аналіз крові
 5. Клінічний аналіз крові та сечі
 6. Бактеріологічні дослідження ( кала, сечі, крові, мокротиння)
 7. Спеціальні дослідження які проводяться ХКЛ №1 на залізничному транспорті.

Показання для госпіталізації хворих в лор відділення денного стаціонару

 • Гострі та хронічні риносінусити
 • Гострі та хронічні вазомоторні ринити
 • Перетонзилярні абсцеси
 • Гострі та хронічні тонзилити, фарингити
 • Гострі та хронічні ларингити, ларинготрахеіти
 • Гострі та хронічні отити середнього вуха
 • Абсцеси та микози зовнішнього вуха
 • Нейросенсорна втрата слуха

Маніпуляції ЛОР відділення

 • Ин’екції в/м, в/в, в/в капельно
 • Масаж барабанної перетинки
 • Катетеризация слухових труб
 • Ввааедення лякарських препаратів методом переміщення
 • Вливання в гортань лікарських речовин
 • Промивання атика, лакун, клітин гратчастого лабіринту
 • Видалення патологічного вмісту з носових ходів, слухових проходів, лакун методом аспірації з допомогою відсмоктувача
 • Проведення блокад: внутрішньоносових, навколомигдаликових, навколовушних
 • Збір матеріалу на дослідження
 • Догляд за післяопераційними ранами
 • Видалення сторонніх тіл вуха, носа , глотки
 • Пункції навколо носових порожнин
 • Розрізання гнійникив, гематом, дренування
 • Первинна обробка ран, накладання шва
 • Видалення полипів из носа і вуха
 • Продування слухової труби по Поліцеру
 • Тампонада носу
 • Розтин абсцессів